Systemy 1,95 MHzZnaleziono 1 produkt.

Systemy 1,95 MHz
Systemy radiowe RF 1,95 MHz składają się z jednej anteny - nadawczo - odbiorczej. Pole detekcji zabezpieczeń jest równomierne po obu stronach anteny
i wynosi około 100 - 120 cm w obie strony. Systemy 1,95 MHz wykrywają tylko
i wyłącznie klipsy.
Jeżeli w pobliżu anteny znajdzie się klips następuje alarm akustyczny i świetlny systemu.

Systemy te przeznaczone są do lokalizacji, gdzie nie ma możliwości instalacji systemu dwuantenowego, a więc w lokalach z wąskim przejściem lub drzwiami otwierającymi się od środka.

W przypadku wyboru do montażu tylko systemu 1,95 MHz istnieje możliwość pracy wielu anten w jednym przejściu, tak aby odległość między antenami była mniejsza niż
200 - 240 cm.

SofiMari.pl